email image
SMS image

Chính sách bảo mật


Emails :
1)- Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin nào về bạn.
2)- Nếu email của bạn không có tệp đính kèm và bạn đã nhấn nút xoá, tài khoản của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức với tất cả các thư bạn nhận được. Nếu bạn không nhấn xoá, email sẽ tự động bị xóa sau 1-2 giờ.
3)- Nếu email có tệp đính kèm, tệp đính kèm được lưu trữ trong các thư mục khác nhau của email, sẽ bị xóa tự động sau 1-2 giờ.
4)- Bạn luôn có thể kiểm tra xem liệu dữ liệu của bạn đã bị xóa bằng cách tạo email có cùng địa chỉ nếu có và xem hộp thư đến.

SMS :
1)- Trang web này là công khai, do đó, không sử dụng những con số này để nhận được tin nhắn SMS quan trọng.
2)- Tất cả mọi người chỉ có thể xem được 100 tin nhắn hoặc tin nhắn trong 7 ngày vừa qua.
3)- Bạn không thể nhìn thấy số đầy đủ của người gửi

Cookies:
- Chúng tôi không sử dụng cookie, NHƯNG mạng quảng cáo xuất bản ở đây có thể sử dụng cookie.
- Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm cả Google, sử dụng cookie để phân phối quảng cáo dựa trên các lần truy cập trước của người dùng vào trang web của chúng tôi hoặc các trang web khác.