Vilkår

Føl deg fri til å:

-Skape så mye du vil ha midlertidige adresser.

-Å motta sms så mye du vil.

-Å dele nettsiden hvor du vil.

Ikke bruk nettsiden på dårlig måte.